Kim jesteśmy

Bezpartyjni samorządowcy

O nas
Bezpartyjni to organizacja ogólnopolska zrzeszająca samorządowców z całej Polski, którzy nie należą do partii politycznych. W Warszawie deklarację współpracy z Bezpartyjnymi podpisało 21 lokalnych organizacji samorządowych z większości dzielnic Warszawy.

Pierwszy start w wyborach samorządowych KWW Bezpartyjni Samorządowcy okazał się sukcesem.

Zagłosowało na nas w skali kraju około 1.000.000 wyborców, co dało poparcie na poziomie 5,8%.
Oznaczało to, że przekroczyliśmy próg wyborczy i braliśmy udział w podziale mandatów do sejmików wojewódzkich.
Bezpartyjnym Samorządowcom przypadło 15 mandatów i jest to wynik lepszy od partii Kukiz’15 - 0 mandatów oraz SLD-Lewica razem -11 mandatów.
W Warszawie oddano na nasze komitety lokalne ponad 100.000 głosów. Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego poparło nas ponad 150.000 wyborców - po 16 latach startów udało się samorządowcom wprowadzić 1 radnego do sejmiku. Został nim Konrad Rytel - Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
W wyniku wyborów w Warszawie współrządzimy dzielnicami, zaś nasi radni dzielnicowi zajmują eksponowane stanowiska w radach.
Jesteśmy przekonani, że nasza bezpartyjność dobrze posłuży mieszkańcom Warszawy.

Nasz program

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU INNOWACYJNY I REALNY W REALIZACJI PROGRAM WYBORCZY
 • Zmniejszymy korki oraz smog poprzez budowę parkingów metropolitalnych na trasach dojazdowych do Warszawy przy przystankach autobusowych i kolejowych;
 • Uzupełnimy system Veturilo o rowery 3-kołowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • Obniżymy podatki od nieruchomości z dużą ilością zieleni;
 • Uprościmy system zbierania opłat za śmieci;
 • Bezinwestycyjnie zwiększymy ilość żłobków, przedszkoli i domów opieki;
 • Wprowadzimy stypendia dla dzieci bardzo zdolnych oraz dzieci z ubogich rodzin;
 • Wprowadzimy sytem mieszkań tymczasowych dla osób eksmitowanych i na potrzeby przesiedleń czasowych celem realizacji niezbędnych remontów generalnych;
 • Wyremontujemy pustostany;
 • Zwiększymy ilość rodzinnych domów dziecka, które są bezinwestycyjne i lepsze pod względem wychowawczym;
 • Uwłaszczymy wspólnoty na podwórkach ograniczając możliwość ich zabudowy;
 • Sprywatyzujemy zarządzanie budynkami komunalnymi;
 • Wprowadzimy zmiany w systemie opłat za komunikacje miejską;
 • Wymienimy lampy miejskie na energooszczędne ;
 • Zwiększymy dotacje na  cele środowiskowe.

Powyżej prezentujemy główne założenia naszego programu, jego pełna wersja dostępna jest na stronie: www.bezpartyjniwarszawiacy.pl

Zespół programowy Bezpartyjni

Aktualności