Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych dla komitetów ogólnopolskich. Bezpartyjni Samorządowcy wylosowali numer 1. Bardzo cieszymy się z takiego wyniku losowania. Wszystkie partie polityczne chciałyby mieć taki numer listy a przypadł on Komitetowi Wyborczemu Wyborców tworzonego przez samorządowców.