Dariusz Wolke – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ

W dniu 4 grudnia 2018 r. w skład Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy został wybrany Pan Dariusz Wolke.
Pełnić będzie funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.
Serdecznie gratulujemy wyboru i cieszymy się, że nasz lokalny komitet ma przedstawicieli we władzach Dzielnicy.
Powodzenia!