Kazimierz Sternik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus

W dniu 21 listopada 2018 r. w skład Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy został wybrany Pan Kazimierz Sternik.
Pełnić będzie funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.
Serdecznie gratulujemy wyboru i cieszymy się, że nasz lokalny komitet ma przedstawicieli we władzach Dzielnicy.
Powodzenia!