Konferencja: Innowacyjne metody walki ze smogiem i ochrony środowiska

W dniu 13.09.2018 r. odbyła się konferencja prasowa Sławomira Antonika  kandydata na Prezydenta m. st. Warszawy na której przedstawił metody walki ze smogiem i ochrony środowiska. Poniżej jego wypowiedź.

Raport NIK wskazuje, że dotychczasowe działania anty smogowe podejmowane przez ministerstwa i samorządy „były nieadekwatne do skali i istotności problemów związanych z niedostateczną jakością powietrza w Polsce”.

Bezpartyjni też tak uważają. Wręcz uważamy, że dotychczasowe działania m. st. Warszawy były żenujące, co do skali i sposobów ograniczania smogu, tak w warstwie merytorycznej, jak i finansowej.

Proponujemy program realny i na dużą skalę, w tym o zakresie metropolitalnym.

Cieszymy się, że inne komitety wyborcze idą śladem naszego programu, ale są też takie, które nie rozumieją problemu i proponują (Patryk Jaki) rozwiązania absurdalne tj. wielopoziomowe podziemne parkingi w Śródmieściu, co będzie ogromnym kosztem i zwiększy ruch oraz ogromne parkingi na samej granicy miasta przy końcowych stacjach metra na 100-200 tys. aut. To byłby jeszcze większy armagedon komunikacyjny niż jest obecnie, bo metro nie ma takiej przepustowości, a trasy dojazdowe dalej byłyby zakorkowane, więc nie zmniejszyłoby to smogu w przeciwieństwie do naszego pomysłu parkingów metropolitalnych prezentowanych na konferencji 11 września.

Główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Warszawie to ok. 1 miliona samochodów jeżdżących po naszym mieście każdego dnia. Pomysły na zmniejszenie ruchu, w szczególności poprzez parkingi metropolitalne, omówiliśmy szczegółowo na ostatniej konferencji (11.09.2018 r.).

Poza działaniami w sferze komunikacji chcemy zlikwidować kolejne źródło smogu tj. zanieczyszczenia pochodzące z pieców tzw. kopciuchów poprzez zapobieganie biedzie energetycznej, w tym celu:

– Wprowadzimy dotacje na spłatę odsetek od bankowych kredytów termo modernizacyjnych oferowanych przez rząd oraz premie termo modernizacyjne – różnego rodzaju  (spłata ostatnich rat) by uatrakcyjnić te kredyty.

Najtaniej jest bowiem oszczędzać, a przy okazji może być ładniej i czyściej.

Chcemy by obiecane rządowe kredyty na ten cel o wartości 1,5 mld zł były atrakcyjne dla Warszawiaków.

– Tam gdzie nie będzie można uzyskać kredytów rządowych zmienimy 75 % dotacji na 75 % pożyczki, celem finansowania wymiany pieców węglowych na gazowe lub na pelety, bo nie wszędzie jest gaz.

Dla osób ubogich dodatkowe wsparcie na pokrycie 25% wkładu własnego.

Nisko oprocentowana pożyczka będzie zabezpieczona na hipotece i będzie spłacana w momencie sprzedaży nieruchomości, bo taka modernizacja jest ulepszeniem nieruchomości podnoszącym jej wartość – uważamy, że obecna wysoka dotacja nie jest etyczna.

– Zmienimy też zasady rozliczeń i udzielonych już dotacji na przyjazne dla obywatela. Po ilości złożonych wniosków o dotacje i ich realizacji widać, że przyjęte zasady są trudne do spełnienia – niepragmatyczne.

– Chcemy też wprowadzić dotacje lub pożyczki do zmiany pieców węglowych na elektryczne, bo w mieście jest wiele pieców kaflowych i nie da się ich zmienić na gazowe bez robienia całej instalacji, a to jest zbyt kosztowne.

– Wprowadzimy dopłaty do różnicy w kosztach ogrzewania węglem i gazem (szczególnie dla osób ubogich), bo inaczej ludzie niezamożni nie dokonają wymiany pieców, bo ogrzewanie na gaz jest 35% droższe od węglowego.

– Wprowadzimy dopłaty socjalne do zmiany spalania marnej jakości węgla na drewno i  pelety, bo one dają 20-30 razy mniejszą emisję pyłu i mniej emisji substancji szkodliwych.

–  Przejściowo rozważamy dopłatę za zmianę węgla na eko groszek o małej emisji siarki i pyłów.

Uważam, że należy stosować różne metody ograniczenia smogu i trzeba być w tym realistą i pragmatykiem, a nie filantropem hobbystą.

 • Wprowadzimy nisko oprocentowane pożyczki dla osób ubogich na termomodernizację (ocieplenia) z ich spłatą w momencie sprzedaży nieruchomości tam, gdzie nie będzie kredytów rządowych.
 • Ograniczymy spalanie śmieci przez kupowanie od ludzi dobrze posortowanych śmieci, szczególnie z tworzyw sztucznych. Wtedy nie będą ich palić. Za te śmieci można wydawać bony do zakupu zieleni w sklepach, z którymi miasto podpisałoby umowy. Będziemy prowadzić stałe punkty wymiany śmieci na zieleń.
 • Zwiększymy też ilość nasadzeń roślin, szczególnie drzew i krzewów.

CZYLI ZIELEŃ ZAMIAST ŚMIECI.

Można rozwiązać zasadniczy problem smogu bardzo szybko i niedrogo – ZLIKWIDOWAĆ SMOG w ROK lub DWA!

 Podsumowanie propozycji innowacji, które mają wpływ na ochronę środowiska:

 • Parkingi „Parkuj i Jedź” na trasach dojazdu do Warszawy plus sprawna komunikacja podmiejska.
 • Poparcie systemu samochodów na wynajem, szczególnie elektrycznych przez obniżenie podatków drogowych, a szczególnie opłat parkingowych i przywilej jazdy bus pasem.
 • Stworzenie warunków do elektro i gazo mobilności. Ale 100 punktów ładowania według Pana Jakiego to żart. Potrzeba na już minimum 1000.
 • Uzupełnienie systemu Veturilo o rowery 3 kołowe oraz elektryczne dla seniorów i osób nie w pełni sprawnych.
 • Zarezerwowane miejsca parkingowe dla dostawców przesyłek internetowych.
 • Nowe lokalizacje paczkomatów.
 • Dostosowanie się do komunikacji alternatywnej typu segway, elektryczne hulajnogi, deskorolki itp.
 • Lądowiska dla dronów – miejsca odbioru dostarczanych przesyłek.

Zastosujemy również innowacyjne metody promocji ochrony środowiska poprzez np.:

 • Obniżenie podatków od nieruchomości mających wysoki wskaźnik zieleni oraz odprowadzających wody deszczowe do ziemi albo podniesienie podatków dla tych, którzy zieleni nie mają i odprowadzają wody deszczowe do kanalizacji.
 • Zobowiązanie wykonawców uciążliwych hałasowo robót budowlanych w centrum miasta do stosowania mobilnych ekranów akustycznych.
 • Zmianę zasady opłat za odbiór śmieci na mniej uciążliwe i społecznie uzasadnione.
 • Realizację ekranów anty hałasowych wzdłuż terenów Zoo.
 • Realizację filtrów na trasie POW na Ursynowie i brakujących ekranów antyhałasowych w Wilanowie na trasie S-2.
 • Wprowadzimy nowe metody ratowania usychających drzew np. żelowanie korzeni.