Małgorzata Kwiatkowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek

W dniu 28 listopada 2018 r. w skład Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy została wybrana Pani Małgorzata Kwiatkowska.
Pełnić będzie funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.
Serdecznie gratulujemy wyboru i cieszymy się, że nasz lokalny komitet ma przedstawicieli we władzach Dzielnicy.
Powodzenia!