Wojciech Matyjasiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

W dniu 29 listopada 2018 r. w skład Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy został wybrany Pan Wojciech Matyjasiak.
Pełnić będzie funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.
Serdecznie gratulujemy wyboru i cieszymy się, że nasz lokalny komitet ma przedstawicieli we władzach Dzielnicy.
Powodzenia!