W dzielnicy Bielany współpracujemy z Razem dla Bielan (RdB).
Przewodniczącym organizacji samorządowej jest Pan Grzegorz Pietruczuk.

W radzie Dzielnicy przedstawicielami RdB są:
1. Radna Anna Czarnecka
2. Radna Iwona Walentynowicz

RdB posiada jednego członka Zarządu Dzielnicy:
1. Pan Grzegorz Pietruczuk - Zastępca Burmistrza Dzielnicy

http://razemdlabielan.waw.pl