Rembertów

W dzielnicy Rembertów naszym przedstawicielem jest Rembertowska Wspólnota Samorządowa.
Przewodniczącym organizacji samorządowej jest Pan Józef Melak.

W radzie Dzielnicy został utworzony Klub Radnych Rembertowska Wspólnota Samorządowa, w skład którego wchodzą:
1. Radny Michał Kaczyński - Przewodniczący Klubu
2. Radny Józef Melak
3. Radny Czesław Ochenduszko