Targówek

W dzielnicy Targówek naszym przedstawicielem są Mieszkańcy Bródna - Targówka — Zacisza.
Przewodniczącym organizacji samorządowej jest Pan Sławomir Antonik.

W radzie Dzielnicy został utworzony Klub Radnych Mieszkańcy Bródna - Targówka — Zacisza, w skład którego wchodzą:
1. Radny Jacek Duczman
2. Radny Andrzej Gapys
3. Radny Zbigniew Poczesny
4. Radna Bożena Winter

Radny Zbigniew Poczesny pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek.

Klub radnych posiada dwóch członków Zarządy Dzielnicy:
1. Pan Sławomir Antonik - Burmistrz Dzielnicy
2. Pani Małgorzata Kwiatkowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy