W dzielnicy Włochy podjęliśmy współpracę z Wspólnotą Mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Przewodniczącym organizacji samorządowej jest Pan Sebastian Piliński.
Radni Wspólnoty Mieszkańców Dzielnicy Włochy nie tworzą klubu radnych - są radnymi niezależnymi.