Organizacja

Ruch Samorządowy Bezpartyjni w Warszawie jest federacją lokalnych ugrupowań i organizacji społecznych, komitetów, działaczy, aktywistów, NGO-sów.
Organizacje te działają na swoim terenie od wielu lat, w tym najstarsza od prawie 25. Reprezentują one interesy i potrzeby mieszkańców, którzy potrzebują codziennej reprezentacji w radach dzielnic i Radzie m.st. Warszawy, tak by promować ich pomysły i załatwiać bieżące problemy.
Bezpartyjni Samorządowcy mają swoich przedstawicieli w radach i zarządach dzielnic - stanowią oni blisko 25% wszystkich włodarzy.

Bezpartyjni Samorządowcy w Warszawie powstali na bazie dwóch wcześniej działających organizacji: Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Inicjatywy Mieszkańców Warszawy. Osoby w nich działające, po wyborach 2014 roku, postanowiły połączyć siły by jeszcze lepiej reprezentować swoich wyborców.

Obecnie Ruch Bezpartyjnych Samorządowców działa jako Stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa.

Warszawska struktura federacji komitetów lokalnych oparta jest na kilku zasadach:
- dzielnice są samodzielne w działaniu i podejmowaniu decyzji,
- każda dzielnica ma prawo do posiadania swojego reprezentanta w organach kolegialnych Bezpartyjnych w Warszawie,
- w każdej dzielnicy działa pełnomocnik, który jest osobą kontaktową pomiędzy działaczami a federacją,
- reprezentowania grupowych i indywidualnych interesów mieszkańców oraz innych organizacji, nienależąych do partii politycznych,
- pracy projektowej, pozbawionej wątków ideologicznych,
- gwarancji respektowania wolności sumienia przy podejmowaniu decyzji.

Praca federacji oparta jest na podziale zadań według następującej struktury:
- Lokalne Komitety w Dzielnicach,
- Walne Zebranie Przedstawicieli Dzielnic,
- Warszawską Radę Bezpartyjnych Samorządowców,
- Radę programową,
- Sztab wyborczy,
- Zarząd.

Ruch Samorządowy Bezpartyjni jest ruchem ogólnopolskim. W wyborach 2018 r. startował pod nazwą: Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, osiągając poparcie 5,8% w skali kraju. Był to wynik, który dał większą ilość mandatów do sejmików województw od Kukiz”15 i SLD. Naszymi liderami są prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, sołtysowie i radni na wszystkich szczeblach samorządu.

Serdecznie zapraszamy chętnych do współdziałania z nami. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, pomysły i wyzwania.
Znajdź swoją dzielnicę i zgłoś się do naszego pełnomocnika - chętnie umówi się na spotkanie.