Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany

W dniu 26 listopada 2018 r. w skład Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy został wybrany Pan Grzegorz Pietruczuk.
Pełnić będzie funkcję Burmistrza Dzielnicy.
Serdecznie gratulujemy wyboru i cieszymy się, że współpracujący z nami lokalny komitet ma przedstawicieli we władzach Dzielnicy.
Powodzenia!