Petycja Bezpartyjnych – Zasady odbioru odpadów

Przedstawiciele stowarzyszenia Bezpartyjni w osobach: Piotr Janowski, Stanisław Pawełczyk, Andrzej Rogiński, Grzegorz Wysocki, Bogdan Żmijewski złożyli petycje do Rady m. st. Warszawy by zmienić uchwałę Rady w sprawie zasad odbioru odpadów. Zmiana ma na celu umożliwienie zbierania selektywnych odpadów w sposób zmieszany, chociaż w 10 %.

Rada Warszawy wprowadziła bowiem nowe zasady, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. ustalające, że odpady nie mogą być w ogóle zmieszane. Czyli jak ktoś np. nie zdejmie nakrętki z butelki szklanej to zapłaci, jak za odpady niezmieszane. Dotychczas zmieszanie mogło wynosić 20%.

Stowarzyszenie Bezpartyjni wniosło też postulat by drastycznie obniżyć opłaty za odpady plastikowe zbierane selektywnie, a nawet by Miasto Warszawa płaciło za ich odbiór, ponieważ ta frakcja (plastik) jest często spalana w piecach, co skutkuje zwiększeniem smogu.

Ponadto Bezpartyjni złożyli wnioski, aby uporządkować legislacyjnie regulamin utrzymania porządku i czystości, ponieważ regulamin budzi wątpliwości interpretacyjne co do sposobu zbierania odpadów, co może być przyczyną konfliktów i nadinterpretacji.