Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 11 lipca odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Bezpartyjna Warszawa poświęcone startowi w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Jednomyślnie podjęto decyzje o udziale w rozmowach na temat szerokiej koalicji, mającej realne szanse na udział w sprawowaniu władzy w kolejnej kadencji parlamentu.

W ostatnich dniach odbyliśmy wiele spotkań, z różnymi podmiotami. Po analizie obecnej sytuacji oraz wobec zdecydowanej polaryzacji krajowej sceny politycznej, zdecydowaliśmy się nie brać udziału w samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych pod szyldem Bezpartyjnych Samorządowców, organizowanym przez prezydenta Lubina - Roberta Raczyńskiego.

Przypominamy, że w 2018 roku podjęliśmy się misji zjednoczenia środowiska samorządowego w Polsce. Efektem naszej pracy był prawie 6% wynik w wyborach samorządowych na jesieni 2018 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk wprowadziliśmy radnego do Sejmiku Mazowieckiego, jako pierwszy bezpartyjny komitet o zasięgu ogólnopolskim.

W naszym programie szczególną uwagę poświęcamy wolności i niezależności samorządu. Dobro naszych małych ojczyzn jest uzależnione od stanu demokracji, wolności sądownictwa, konkurencyjności gospodarki oraz stanu swobód obywatelskich. Zdecydowanie sprzeciwiamy się budowaniu narracji wokół spraw światopoglądowych, jako głównej osi sporu politycznego w Polsce. Uważamy, że palącymi problemami są stan praworządności, rozwój gospodarczy, chaos w edukacji, paraliż służby zdrowia czy reforma samorządowa. Dlatego prowadzimy rozmowy z wieloma środowiskami ceniącymi powyższe wartości. Z dużym zainteresowaniem obserwujemy formowanie się bloku wyborczego z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to formula gwarantująca utworzenie silnego bloku centrowego.

Zarząd Stowarzyszenia Bezpartyjna Warszawa upoważnił trzech członków do prowadzenia dalszych rozmów koalicyjnych. O efektach negocjacji poinformujemy w najbliższym czasie.

Prezes Zarządu
Sławomir Antonik