Walne Zebranie Założycieli formalnej struktury Bezpartyjnych Samorządowców

W dniu 25 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Założycieli formalnej struktury Bezpartyjnych Samorządowców, tj. Stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa.
W Walnym Zebraniu Założycielskim udział wzięło 77 delegatów. Za powołaniem do życia Stowarzyszenia zagłosowało 77 osób.
W trakcie Walnego wybrano nowy Zarząd organizacji Sąd Koleżeński, Komisję Rewizyjną i Radę Programową.
Na Przewodniczącego Stowarzyszenia wybrano Pana Sławomira Antonika.