Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia BW

Zarząd informuje, że zostało zwołane Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia BW na dzień 25 marca 2019 r. na godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.Porządek obrad zostanie opublikowany na 7 dni przed ogłoszonym terminem Zebrania.Projekt Statutu dostępny jest u Pełnomocników dzielnicowych i członków obecnego Zarządu.