O nas

Bezpartyjni to organizacja ogólnopolska zrzeszająca samorządowców z całej Polski, którzy nie należą do partii politycznych.

W Warszawie deklarację współpracy z Bezpartyjnymi podpisało 21 lokalnych organizacji samorządowych z większości dzielnic Warszawy.

Bezpartyjni to porozumienie oparte na kwestiach programowych i ludzkich. Łączymy, a nie dzielimy. Budujemy, a nie burzymy. Wykorzystujemy potencjał ludzki oraz posiadane doświadczenie w zarządzaniu w samorządzie i administracji. Realizujemy projekty o lokalnej skali, które są zgłaszane lub oczekiwane przez naszych mieszkańców.

W Radach dzielnic posiadamy swoje kluby, które reprezentują niepartyjną część naszego lokalnego społeczeństwa.

Bezpartyjni samorządowcy są praktycznie w każdej z dzielnic Warszawy.

W dniu 25 marca 2019 r. nastąpiło sformalizowanie struktury - Walne Zebranie Założycieli powołało do życia Stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa.