Białołęka

W dzielnicy Białołęka naszym przedstawicielem jest Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (IMB).
Przewodniczącym organizacji samorządowej jest Pan Artur Wielgoławski.

W radzie Dzielnicy został utworzony Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Białołęki, w skład którego wchodzą:
1. Radny Filip Pelc - Przewodniczący Klubu
2. Radna Lucyna Wnuszyńska
3. Radny Piotr Basiński

Radny Filip Pelc pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka.

Klub radnych posiada dwóch członków Zarządy Dzielnicy:
1. Pan Marcin Adamkiewicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy
2. Pan Dariusz Kacprzak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy

http://bialoleka.inicjatywa.waw.pl/informacje