Kim są Bezpartyjni?

Warszawa jest największą gminą w Polsce. Blisko dwa miliony mieszkańców miasta  stanowi 5% populacji naszego kraju. Nasuwa się pytanie, jak zarządzać tak wielkim i złożonym organizmem? Partyjni politycy chcą umacniać na terenie miasta władzę centralną. Tymczasem w działalności samorządowej nie powinny mieć znaczenia sympatie i przynależności partyjne. Dlatego samorząd warszawski w coraz większym stopniu współtworzą przedstawiciele środowisk lokalnych.

Jako bezpartyjni samorządowcy, lokalni społecznicy i aktywiści, opowiadamy się za autentycznym samorządem terytorialnym, w którym to mieszkańcy gminy, a nie partie polityczne, decydują o tym, jak będzie wyglądać i funkcjonować nasze najbliższe otoczenie.

Z ideą samorządu terytorialnego nierozerwalnie związana jest koncepcja pomocniczości, według której wszystkie decyzje powinny być podejmowane przez władze publiczne na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej mieszkańców.

Ruch Samorządowy BEZPARTYJNI zainicjowali w Warszawie członkowie komitetów lokalnych posiadających dziś w swoich szeregach, burmistrzów, wiceburmistrzów, radnych w radach dzielnic, lokalnych aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecnie Ruch formalnie działa jako Stowarzyszenie Bezpartyjna Warszawa.

Naszym podstawowym celem jest zmienianie naszego miasta w taki sposób, aby było nowoczesne i zarazem przyjazne mieszkańcom.

Łączy nas Warszawa!