Nasze inicjatywy

Jako Mieszkańcy Warszawy, a w szczególności Mieszkańcy dzielnicy Ochota jesteśmy bardzo zaniepokojeni informacjami o planach zwężenia ulicy Grójeckiej. Obecnie ta główna arteria naszej dzielnicy korkuje się w wielu miejscach. Spowodowane jest to  nadmierną ilością pojazdów, które w godzinach porannego szczytu zmierzają do centrum natomiast popołudniu w kierunku południowych obrzeży Warszawy. Ulica Grójecka to również droga, na której opiera się cały szkielet komunikacyjny naszej dzielnicy. Aby poprawić sytuację należy jak najszybciej przystąpić do przebudowy Placu Zawiszy i wybudowania brakującej jezdni Alej Jerozolimskich na odcinku w kierunku Centrum (od ul. Niemcewicza do Pl. Zawiszy). Takie działanie spowoduje, że ulica Grójecka stanie się ulicą lokalną. Tylko wtedy będzie można zastanowić się nad ograniczeniem ilości dostępnych  pasów ruchu .

Jako Mieszkańcy Warszawy zwracamy się do Pana i podległym Panu jednostkom o jak najszybsze  przystąpienia do przebudowy Placu Zawiszy oraz wstrzymania do czasu ukończenia tej inwestycji jakichkolwiek prac mogących utrudnić przejazd przez ulicę Grójecką.

Jednocześnie chcemy zwrócić Pana uwagę na planowaną inwestycję w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zawiszy. Jak wynika z doniesień prasowych i warunków zabudowy w tym miejscu ma  powstać ponad stumetrowy „drapacz chmur” o 27 kondygnacjach i powierzchni użytkowej przekraczającej 35 000 m2. Zaplanowany w nim parking podziemny  pomieści jedynie 300 aut. Należy zatem przypuszczać, że takie rozwiązanie nie zaspokoi potrzeb wszystkich użytkowników biurowca. W związku z powyższym, będą oni poszukiwali miejsc parkingowych w najbliższej okolicy  Tak wielki budynek zmieni charakter całego obszaru Starej Ochoty. Z pewnością zablokuje on  korytarz napowietrzający tej części dzielnicy, co zdecydowanie utrudni jeden z zapowiadanych przez Pana  priorytetów dla m.st. Warszawy czyli walkę ze smogiem. Planowana inwestycja wygeneruje dodatkowy ruch na ulicy Grójeckiej. Jednocześnie jako Mieszkańcy obawiamy się, że inwestycja ta może utrudnić „przebicie” Alej Jerozolimskich zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dlatego zwracamy się do  Pana z prośbą o podjęcie wszelkich działań  zmierzających do zawieszenia postępowań dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę. Równolegle apelujemy o uwzględnienie ostatecznych  rozstrzygnięć w zakresie przygotowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnego z wolą Mieszkańców.

Link do petycji:

Spacer Niepodległości
Pod hasłem Polska dla wszystkich grupa Bezpartyjnych Samorządowców przespacerowała się Krakowskim Przedmieściem w niedzielę, 18 listopada na trasie od pomnika Kopernika do Kolumny Zygmunta.

Było radośnie, przyjaźnie choć temperatura oscylowała około zera stopnia Celsjusza. Napotkanym przechodniom rozdawaliśmy biało-czerwone szaliki, biało-czerwone chorągiewki do samochodów, tulipany, odblaski. Każdej parze bądź rodzinie daliśmy wizytówkę mówiąc: „Nie jesteśmy bezimienni. Ale jesteśmy bezpartyjni”.

Ludzie odpowiadali : „To bardzo dobrze”.

W krótkich rozmowach z warszawiakami, z turystami mówiliśmy, że hasłem naszego spaceru jest Polska dla wszystkich. I to się bardzo podobało: „No, pewnie, Polska jest dla wszystkich”.

– 18 listopada1 918 roku jest radosną datą w historii Polski. Tego dnia został zaprzysiężony rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Tego dnia radio nadało depeszę notyfikacyjną o istnieniu państwa polskiego. – przypomniał Bogdan Żmijewski, organizator Spaceru Samorządowców.

Dlatego właśnie obchodziliśmy tę datę radośnie mówiąc Polska dla wszystkich. Nikogo bowiem nie wykluczamy. Niepodległość to stan a zarazem wartość najcenniejsza dla każdego Polaka. A więc ona łączy nas wszystkich, nawet wówczas gdy jedni politycy występują przeciw drugim politykom. Samorząd powinien być zjednoczony, oddalony od interesów partii, by sprawnie służyć członkom lokalnych wspólnot.

– Zaprosiliśmy radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej na Spacer, ale nie przyszli. – dodał Bogdan Żmijewski.

Spacer, w odróżnieniu od marszu wskazuje na odmienny charakter wydarzenia. Marsz kojarzy się wojskiem, z czymś twardym. Spacer zaś oznajmia luz, świętowanie. Gdy władze państwowe, opanowane przez PiS, oraz opozycja PiS nie były w stanie 11 listopada zagwarantować bezpiecznej manifestacji i przekonać do udziału w radosnym marszu jak najszerszych środowisk to 5 listopada Bezpartyjni Samorządowcy, pełni obaw o to co może się stać 11 listopada, postanowili zorganizować Spacer Niepodległości. Bardzo nas cieszy dobre przyjęcie tej inicjatywy przez warszawiaków. Podejmujemy działania na rzecz normalności, na rzecz zakończenia wojny dwóch wrogich plemion partyjnych. Chcemy łączyć Polaków.

Na zdjęciu Uczestnicy Spaceru podzielili się na grupki, które szły oboma chodnikami Krakowskiego Przedmieścia. Fot. Andrzej Rogiński

Notka historyczna

16 listopada 1918 r, Józef Piłsudski, jako wódz naczelny, wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i niemieckiego oraz do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych notę o istnieniu państwa polskiego: „… Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.”

Depesza notyfikująca została wysłana 18 listopada przez niemiecką radiostację „WAR”, ukrytą w Cytadeli Warszawskiej po opuszczeniu Cytadeli przez Niemców.

18 listopada został zaprzysiężony, powołany dzień wcześniej, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele. Rząd ten ogłosił powszechne prawo wyborcze, obejmujące również kobiety. Był to rząd socjaldemokratyczny więc ustanowił ośmiogodzinny dzień pracy, zagwarantował legalność związków zawodowych i prawo do strajku. Ponadto wprowadził inspekcję pracy i ubezpieczenia chorobowe.

Premier Jędrzej Moraczewski otrzymał od Józefa Piłsudskiego następujące polecenie: „Panie kapitanie, ma pan zostać prezesem ministrów, ale pod dwoma warunkami: pierwszy, by pan nie wkraczał swymi zarządzeniami w jakiekolwiek stosunki społeczne, drugi, wypracuje pan w ciągu jednego tygodnia ustawę wyborczą, i to tak, jak gdyby pan miał budować okopy.”

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uruchamiamy wielką akcję krwiodawstwa.

Komitety wyborcze i osoby, które je popierają, wystartują w zawodach: kto odda więcej krwi?

W środę, 26 września 2018, od godziny 11.00 do godziny 16.00 pod Pałacem Kultury i Nauki podstawiono specjalny krwiobus. Krew można również oddawać w każdym innym punkcie krwiodawstwa.

Bezpartyjni Samorządowcy i ich znajomi mogą oddawać krew na hasło "Bezpartyjni", co zostanie zarejestrowane. Przedsięwzięciu towarzyszy nadzieja, że akcja stanie się ogólnopolska.

Na konferencji prasowej Sławomir Antonik, ogłosił współzawodnictwo oraz zaprosił do niej inne komitety wyborcze do działania w tej szczytnej sprawie.

Mieszkańcy Śródmieścia (BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY) zaprezentowali pomysł uczczenia pamięci Pani Ireny Szewińskiej
Pomysł zakłada następujące elementy:

Zmiana nazwy ulicy Międzyparkowa na Aleje Ireny Szewińskiej.
Aby dokonać zmiany, wg uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich, należy złożyć wniosek wraz z 200 podpisami Warszawiaków popierających inicjatywę. Podpisy zaczynamy zbierać 3 sierpnia. Lista miejsc i terminy zbierania podpisów będą publikowane na profilu Mieszkańcy Śródmieścia. Jednym z warunków nadania patrona dla ulicy jest wymóg upłynięcia 5 lat od śmierci wspomnianej osoby. Niemniej, Prezydent Warszawy może wyrazić zgodę na skrócenie tego czasu.

Pomnik Ireny Szewińskiej
Wstępna koncepcja zakłada przerobienie północnego chodnika ulicy Międzyparkowej (po zmianie Aleja Ireny Szewińskiej) na bieżnie długości około 220 metrów. Na niej usytuowane będą tablice informujące o osiągnięciach Pani Ireny. Siedem będzie symbolizowało medale olimpijskie, zaś ostatnia tablica będzie poświęcona „Matce Polskich Sportowców” – jako że macierzyństwo oraz praca wychowawcza były zawsze ważną częścią życia Naszej bohaterki. W celu wyłonienia finalnej wersji projektu, ogłosimy konkurs dla młodych projektantów. Będzie on ogłoszony po zebraniu funduszy.

Zbiórka funduszy
Z uwagi na oddolny charakter inicjatywy, postanowiliśmy zorganizować zbiórkę na portalu zrzutka.pl Całkowita kwota do zebrania to 500.000 zł z czego ponad 300.000 zł to koszt podłoża w postaci bieżni, niecałe 100.000 zł przeznaczymy na tablice. Pozostała część zebranych pieniędzy będzie przeznaczona na konkurs dla młodych projektantów. Przewidujemy nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Zbiórkę zakończymy 30 września. Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/9vja3n

Gorąco zachęcamy do wspierania naszej inicjatywy!