Organizacja

Ruch Samorządowy Bezpartyjni w Warszawie jest federacją lokalnych ugrupowań i organizacji społecznych, komitetów, działaczy, aktywistów, NGO-sów.
Organizacje te działają na swoim terenie od wielu lat, w tym najstarsza od prawie 25. Reprezentują one interesy i potrzeby mieszkańców, którzy potrzebują codziennej reprezentacji w radach dzielnic i Radzie m.st. Warszawy, tak by promować ich pomysły i załatwiać bieżące problemy.
Bezpartyjni Samorządowcy mają swoich przedstawicieli w radach i zarządach dzielnic - stanowią oni blisko 25% wszystkich włodarzy.

Bezpartyjni Samorządowcy w Warszawie powstali na bazie dwóch wcześniej działających organizacji: Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Inicjatywy Mieszkańców Warszawy. Osoby w nich działające, po wyborach 2014 roku, postanowiły połączyć siły by jeszcze lepiej reprezentować swoich wyborców.

Warszawska struktura federacji komitetów lokalnych oparta jest na kilku zasadach:
- dzielnice są samodzielne w działaniu i podejmowaniu decyzji,
- każda dzielnica ma prawo do posiadania swojego reprezentanta w organach kolegialnych Bezpartyjnych w Warszawie,
- w każdej dzielnicy działa pełnomocnik, który jest osobą kontaktową pomiędzy działaczami a federacją,
- reprezentowania grupowych i indywidualnych interesów mieszkańców oraz innych organizacji, nienależąych do partii politycznych,
- pracy projektowej, pozbawionej wątków ideologicznych,
- gwarancji respektowania wolności sumienia przy podejmowaniu decyzji.

Praca federacji oparta jest na podziale zadań według następującej struktury :
- Lokalne Komitety w Dzielnicach,
- Walne Zebranie Przedstawicieli Dzielnic,
- Warszawską Radę Bezpartyjnych Samorządowców,
- Radę programową,
- Sztab wyborczy,
- Zarząd.

Ruch Samorządowy Bezpartyjni jest ruchem ogólnopolskim. W nadchodzących wyborach startujemy pod nazwą: Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Naszymi liderami są prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, sołtysowie i radni na wszystkich szczeblach samorządu.

Serdecznie zapraszamy chętnych do współdziałania z nami. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, pomysły i wyzwania.
Znajdź swoją dzielnicę i zgłoś się do naszego pełnomocnika - chętnie umówi się na spotkanie.