Pełnomocnicy Dzielnicowi

Po wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia, na pierwszym zebraniu Zarządu, zostaną zatwierdzeni Pełnomocnicy dla poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy.
Informacja zostanie opublikowana w najbliższym czasie.