Warszawska Rada

W skład Warszawskiej Rady Stowarzyszenia Bezpartyjna Warszawa wchodzą:
- Członkowie Zarządu Stowarzyszenia,
- Burmistrzowie Dzielnic,
- Pełnomocnicy Dzielnic,
- Radni dzielnic i m.st. Warszawy

- od 5 do 7 członków Stowarzyszenia wybranych na Walnym Zgromadzeniu.

Lista członków Warszawskiej Rady Bezpartyjnych zostanie opublikowana w najbliższym czasie.