Program

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU INNOWACYJNY I REALNY W REALIZACJI PROGRAM WYBORCZY

 • Zmniejszymy korki oraz smog poprzez budowę parkingów metropolitalnych na trasach dojazdowych do Warszawy przy przystankach autobusowych i kolejowych;
 • Uzupełnimy system Veturilo o rowery 3-kołowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • Obniżymy podatki od nieruchomości z dużą ilością zieleni;
 • Uprościmy system zbierania opłat za śmieci;
 • Bezinwestycyjnie zwiększymy ilość żłobków, przedszkoli i domów opieki;
 • Wprowadzimy stypendia dla dzieci bardzo zdolnych oraz dzieci z ubogich rodzin;
 • Wprowadzimy sytem mieszkań tymczasowych dla osób eksmitowanych i na potrzeby przesiedleń czasowych celem realizacji niezbędnych remontów generalnych;
 • Wyremontujemy pustostany;
 • Zwiększymy ilość rodzinnych domów dziecka, które są bezinwestycyjne i lepsze pod względem wychowawczym;
 • Uwłaszczymy wspólnoty na podwórkach ograniczając możliwość ich zabudowy;
 • Sprywatyzujemy zarządzanie budynkami komunalnymi;
 • Wprowadzimy zmiany w systemie opłat za komunikacje miejską;
 • Wymienimy lampy miejskie na energooszczędne ;
 • Zwiększymy dotacje na  cele środowiskowe.

Powyżej prezentujemy główne założenia naszego programu, jego pełna wersja dostępna jest na stronie: www.bezpartyjniwarszawiacy.pl

                                                                                             Zespół programowy Bezpartyjni